THÔNG TƯ SỐ 128/2014/TT-BTC CỦA BTC HƯỚNG DẪN GIẢM THUẾ TNCN

THÔNG TƯ SỐ 128/2014/TT-BTC NGÀY 05 THÁNG 09 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN GIẢM THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ

Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế thay thế thông tư 176/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2014.

 Một số nội dung đáng lưu ý trong Thông tư 128/2014/TT-BTC như sau:

  •  Người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú làm việc tại Khu kinh tế, bao gồm cả:
  • Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại Khu kinh tế.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại Khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.

 Thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế bao gồm:

  • Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công;
  • Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, nhóm cá nhân.

 Cá nhân được giảm 50%  tổng số thuế TNCN tạm nộp hoặc phải nộp tương ứng với thu nhập chịu thuế tại khu Kinh tế.

 

One Response

  1. ameblo.jp Tháng Năm 9, 2017

Viết một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.