Thành lập doanh nghiệp mới trong năm 2014 được sử dụng hóa đơn GTGT

Thành lập doanh nghiệp mới trong năm 2014 được sử dụng, in hóa đơn GTGT (không cần chứng minh tài sản cố định 1 tỷ)

“Đây là một trong những nội dung nhiều doanh nghệp quan tâm nhất trong thông tư 119/2014/TT-BTC”

a. Thành lập doanh nghiệp mới trong năm 2014 có thể sử dụng hóa đơn GTGT mà không cần chứng từ chứng minh tài sản cố định 1 tỷ.

b. Đối tượng tự nguyện đăng ký hình thức thuế GTGT có thể sử dụng liên tục ổn định trong 2 năm.

c. Những doanh nghiệp đặt in hóa đơn GTGT với thủ tục đơn giản hơn.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

3.1. Bổ sung đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập theo dự án đầu tư:

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Trước: Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập theo dự án đầu tư nếu không có đầu từ tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị ghi trên hóa đơn từ 1 tỷ đồng trở lên thì không thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ   

3.2. Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm ghi trên hóa đơn của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, cụ thể:

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.

3.3/ Về việc áp dụng phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập có doanh thu năm đầu tiên dưới 1 tỷ đồng.Cụ thể:

Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên  và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ  thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục.

Trước: Nếu năm đầu tiên doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập áp dụng phương pháp tính trực tiếp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì phải tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

 

Dịch vụ liên quan: Mở công ty, dịch vụ đăng ký BHXH ban đầu, in hóa đơn TP.HCM, in hóa đơn nhanh, in hóa đơn VAT

Viết một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.