Doanh nghiệp nào được xóa nợ thuế xuất nhập khẩu

Các doanh nghiệp thuộc diện được xóa nợ cần gửi hồ sơ về Cục HQ địa phương để được hưởng chính sách.

Theo Thông tư số 77/2008/TT – BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, một số khỏan nợ thuế đối với hàng hóa XNK được xem xét xóa nợ.

Đối tượng

Đó là: Các khoản nợ thuế, nợ phạt của các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 15/10/1998 đến hết ngày 30/6/2007, chưa nộp vào NSNN; Các khoản nợ có các nguyên nhân khách quan do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng. Đối với khoản nợ thứ hai có các điều kiện cụ thể về nguyên nhân như sau: Văn bản mới về chính sách thuế (như giá tính thuế, thuế suất) được ban hành sau ngày đăng ký tờ khai hàng hoá NK và có tính hồi tố, theo đó nếu tính lại thì số thuế phải nộp thấp hơn số thuế cơ quan hải quan đã thông báo cho DN;

Văn bản hướng dẫn áp mã số, áp giá tính thuế của cơ quan hải quan trước đây không rõ ràng, chưa đúng với thực tế của hàng hoá hoặc chưa đúng với quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK, sau đó có văn bản khác hướng dẫn hoặc điều chỉnh lại. Theo đó, nếu tính lại thì DN bị truy thu thuế.

Thủ tục

Để được xóa nợ thuế, DN cần lập hồ sơ gồm: (1) Công văn đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt của DN trong đó giải trình rõ lý do đề nghị xoá nợ, nêu rõ nguyên nhân tính sai số thuế phải nộp, số tiền thuế (tiền phạt) đã thông báo, số tiền thuế phải nộp nếu tính đúng, số tiền thuế và tiền phạt đề nghị xoá nợ; (2) Tờ khai hàng hóa XNK đề nghị xoá nợ thuế; (3) Thông báo thuế của cơ quan hải quan; (4) Quyết định truy thu thuế của cơ quan quản lý thuế (nếu có); (5) Quyết định phạt chậm nộp thuế (nếu có); (6) Hợp đồng thương mại; (7) Hóa đơn thương mại; (8) Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định (nếu có); (9) Bản mô tả đặc điểm, tính chất, cấu tạo của hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp (nếu có).

Các giấy tờ nêu trên, trừ công văn đề nghị xoá nợ thuế, xoá phạt chậm nộp của DN là bản chính, còn lại là bản photocopy có dấu sao y bản chính. DN gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt nói trên đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đang nợ thuế để kiểm tra, xác nhận tính xác thực của bộ hồ sơ.

Quy trình

Trên cơ sở hồ sơ do DN lập, Cục Hải quan địa phương kiểm tra đối chiếu với quy định và xử lý. Nếu đủ điều kiện xoá nợ thuế, nợ phạt theo quy định, Cục Hải quan địa phương gửi toàn bộ hồ sơ và có công văn gửi Tổng cục Hải quan đề xuất xử lý xoá nợ thuế, nợ phạt cho DN. Nếu hồ sơ của DN không đủ điều kiện để xoá nợ thuế và nợ phạt theo quy định, Cục Hải quan địa phương có văn bản trả lời cho DN.

Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan địa phương gửi, Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ cho DN. Các trường hợp thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện nêu trên nhưng thiếu hồ sơ so với quy định, Cục Hải quan địa phương hướng dẫn DN tập hợp các tài liệu còn lại trong hồ sơ, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết để Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính xem xét từng trường hợp cụ thể.

2 Comments

  1. Robertchami Tháng Năm 13, 2017
  2. meldoniumGlole Tháng Năm 24, 2017

Viết một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.