Biến động số lượng thành lập doanh nghiệp trong tháng 9/2014

Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp tháng 9 năm 2014

Trong tháng 9, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 5.742 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 30.557 tỷ đồng, tăng 13,7% về số doanh nghiệp và tăng 11,7% về số vốn đăng ký so với tháng 8 năm 2014. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 5,3 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 86,7 nghìn lao động, tăng 9,2% so với tháng trước.

Về số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động trong tháng 9 của cả nước là 4.549 doanh nghiệp, giảm 31,9% so với tháng 8 năm 2014, bao gồm: 662 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, 977 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.910 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số doanh nghiệp trước ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 948 doanh nghiệp, giảm 36,6% so với tháng 8/2014.

II.Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2014

Trong 9 tháng đầu năm 2014, cả nước có 53.192 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 320.349 tỷ đồng, giảm 8,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

So sánh theo Quý, trong Quý III/2014, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 15.877 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 89.425 tỷ đồng, giảm 16,3% về số doanh nghiệp, giảm 32,7% về số vốn đăng ký so với Quý II/2014; giảm 13,5% và giảm 8,7% so với Quý I/2014; giảm 15,2% và giảm 23,8% so với Quý IV/2013; giảm 17,8% và tăng 1,9% so với Quý III/2013. Như vậy, so với bốn quý gần đây cho thấy số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký trong Quý III/2014 vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại, xem Biểu đồ minh họa dưới đây.

 

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đạt 6,0 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo công việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm là 795,2 nghìn lao động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước là 48.330 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 7.027 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, 8.440 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 32.863 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 9 tháng đầu năm là 408.146 tỷ đồng, trong đó: số vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 55.400 tỷ đồng, đây là vốn đăng ký của doanh nghiệp chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế; số vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 40.034 tỷ đồng, đây là các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời; số vốn đăng ký của các doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc ngừng hoạt động mà không đăng ký là 312.712 tỷ đồng, đây là số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thực sự khó khăn nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể, do đó, số vốn đăng ký này về mặt pháp lý thì chưa chính thức bị loại bỏ khỏi nền kinh tế.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của cả nước vào nền kinh tế là 741.828 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 320.349 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 421.479 tỷ đồng.

Về số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2014, cả nước có 11.872 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2013.

(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tìm kiếm khác: in hóa đơn, in hóa đơn VAT, in hoa don, in hoa don gtgt, dang ky BHXH ban dau

Viết một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.