Chuyên mục Tin tức

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân …