Chuyên mục Tiền lương – Phúc lợi

TIỀN LƯƠNG – PHÚC LỢI XÃ HỘI

– Tư vấn thiết lập thang bảng lương, hệ thống khen thưởng phù hợp với tình hình kinh doanh, điều kiện tài chính của doanh nghiệp. – Thiết kế bảng lương, phụ cấp trên phần mềm excel, thuận lợi cho việc tính …