KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP


Chúng tôi
: tư vấn, đảm nhận công tác kế toán “trọn gói”: Kế toán nội bộ, báo cáo thuế hàng tháng, lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cuối năm, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện, Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.


Quý khách hàng:
 chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách do chúng tôi soạn thảo sẵn

– Liên hệ tư vấn : (08).3911 5440, hotline: 0907.757.619 (Ms Thúy).

CHI PHÍ

Nội dung công việc tư vấn, dịch vụ kế toán trọn gói Loại hình doanh nghiệp

Số lượng phát sinh trung bình hàng tháng

(HĐ đầu vào + đầu ra)

Phí dịch vụ (đồng

Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng:

Báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng tháng

Thực hiện Báo cáo thuế hàng quý:

Báo cáo thuế TNDN, TNCN hàng quý bằng phần mềm HTKK

Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế hàng năm:

Lập tờ khai thuế môn bài

Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm

Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

Lập phiếu thu, chi

Lập phiếu xuất kho, nhập kho

Sổ nhật ký, sổ cái tài khoản, …

Lập bảng lương và soạn thảo HĐLĐ

Thực hiện báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm:

Quyết toán thuế TNCN, TNDN hàng năm

Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, …

DỊCH VỤ Không có hóa đơn và bảng kê 500.000
Từ 01 đến 10 (hóa đơn và bảng kê) 600.000
Từ 11 đến 20 (hóa đơn và bảng kê) 800.000
Từ 21 đến 30 (hóa đơn và bảng kê) 1.000.000
THƯƠNG MẠI Không có hóa đơn và bảng kê 500.000
Từ 01 đến 10 (hóa đơn và bảng kê) 800.000
Từ 11 đến 20 (hóa đơn và bảng kê) 1.200.000
Từ 21 đến 30 (hóa đơn và bảng kê) 1.500.000
SẢN XUẤT GIA CÔNG Không có hóa đơn và bảng kê 500.000
Từ 01 đến 10 (hóa đơn và bảng kê) 1.200.000
Từ 11 đến 20 (hóa đơn và bảng kê) 1.500.000
Từ 21 đến 30 (hóa đơn và bảng kê) 2.200.000
XÂY DỰNG Không có hóa đơn và bảng kê 500.000
Từ 01 đến 03 hợp đồng xây dựng 1.200.000
Từ 04 đến 06 hợp đồng xây dựng 1.800.000
Từ 07 đến 10 hợp đồng xây dựng 2.500.000

Viết một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.