02866.810.347

Công Ty TNHH In Nguyễn Minh

 innguyenminh@gmail.com

    

Cấp phép in hóa đơn giá trị gia tăng

C

CẤP PHÉP IN HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Công ty TNHH In Nguyễn Minh – MST: 0312047518 đã được Sở TT&TT cấp chứng nhận đủ điều kiện nhận in hóa đơn cho các Doanh nghiệp theo Nghị định 51/2010/NĐ–CP tại Phần II Điều 8 khoản 4, bao gồm:

Giấy phép chứng nhân đăng ký kinh doanh có hoạt động ngành in do sở Kế hoạch và đầu tư cấp.

Giấy phép họat động ngành in do Sở Thông tin và truyền thông cấp.

Chúng tôi là công ty in hóa đơn cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đủ điều kiện in hóa đơn đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Phần II của Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Form Liên hệ

Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho Quý khách hàng thực hiện những quy định của pháp luật đến mọi trường hợp liên quan. Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Copyright © Công ty TNHH In Nguyễn Minh. All right Reserved. Designed by Oxygen.vn